Obchodní podmínky pro sporáky na tuhá paliva dřevo, krbové vložky a nákup krbových kamen na pelety od společnosti Krb-Tech.

Obchodní podmínky pro nákup krby, krbová kamna na pelety, sporáky na dřevo, teplovodní krby.

Obchodní podmínky pro nákup krby, krbová kamna, sporáky na dřevo, teplovodní krby.

Obchodní podmínky společnosti: KRB-TECH s.r.o., Tvrdošín 02743, ul .: Vojtaššáková 614
ICO: 44708220, IČDPH: SK2022798206

 

Obchodní podmínky našich internetových obchodů: www.sporakynadrevo.cz
Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů nařízení GDPR - zákazníka informujeme také o tom, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom s Váma ako kientem mohli uzavřít smlouvu a pokud nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne údaju pak s Váma nemůžeme uzavřít smlouvu na dálku.

Zde najdete informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkem / klientem podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Pokud jste spotřebitel - fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy na dálku - ne v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte prosím jméno a příjmení, adresu, Vaše telefonní číslo a e-mailový kontakt.
Pokud nakupujete jako podnikatel v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností je třeba uvést také obchodní jméno, IČ, DIČ, případně DIČ DPH pokud jste plátci DPH a sídlo, místo podnikání.

Cena dovozního pro krbové vložky, sporáky na tuhá paliva a krbová kamna.

- Vámi objednaný krb, kamna zboží na území CZ jsou splatné při převzetí objednaného zboží.
- Cena dovozního prodejcem do 14 dní je 1008 CZK cena je platná len v rámci celé ČR paušálně. Přes sobotu a neděli se zboží nedoručuje! Objednané zboží pri platbě vopred je splatné PŘED JEHO ODESLÁNÍM PŘEDEM A ZBOŽÍ JE ODESLANÉ až po připsání FINANCÍ NA NÁŠ ÚČET!

Při zadání více objednávek v jeden závozný termín klient platí dopravní jen jako za jednu objednávku!

POZOR! - Převzetí - nepřevzetí - objednaného zboží zákazníkem.
Zákazník je povinen si při převzetí zkontrolovat dodané zboží zda není poškozený, a zda je celistvý. Pokud dodanou zásilku převezme bez výhrad a podepíše dodavateli předávací protokol je zákazník zodpovědný za všechny škody nebo necelistvosť zásilky sám.
Zákazník v případě zjištění poškození nebo necelistvosti po přebrání zásilky bez výhrad za škody už odpovídá sám. V případě vrácení zboží v zákonné době bude vůči němu vymáhána dlužná částka odpovídající poškození dodaného zboží případně ceny chybějících komponent.
Pokud zákazník nepřevezme nepoškozenou zásilku, kterou si objednal je povinen zaplatit dodavateli pokutu za náhradu škody 3000 CZK, která je vypočtena z nákladů dodavatele za dopravu. Pokuta za náhradu škody 3000 CZK bude dále zákazníkovi účtována fakturace. V případě nesplacení náhrady škody v době splatnosti bude pohledávka neprodleně postoupena advokátní kanceláři.

 

Vrácení zboží.
Poučení o uplatnění práv spotřebitele na odstoupení od smlouvy.
Podle § zákona 102/2014 CFU, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu provozu společnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavova 197 kompletní, nepoškozené a po případném použitý vyčištěn tak aby se ve výrobku nenacházely žádné osady sazí a popelu! Přepravní náklady při vrácení zboží nese spotřebitel, jen v případě pokud výrobek plně odpovídá kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží.
Při uplatnění práv na odstoupení nás prosím informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy pomocí dokumentu který jste obdrželi spolu s potvrzeným objednávky a to posláním na adresu: KRB-TECH sro, Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavovy 197 nebo proskenována kopie dokladu o odstoupení emailem: krbtech@azet.sk
Spotřebitel nemá možnost vrátit zboží pokud se jedná o tyto výrobky vyráběny na jeho požadavek:
• krbová obestavbu - je výrobek který je vyráběn na rozměry konkrétní krbové vložky vybrané dle požadavků zákazníka co se týče rozměrů i provedení
• kachlový sporák - je sporák který je vyráběn přesně na požadavek klienta co se týče provedení i napojení do komína

Informace o krbech, sporácích na dřevo a kamnech.
Informace o námi nabízených krbech, výrobcích podáváme i naší emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" nebo i telefonicky "+421902 818 424/ +421918 980 018" Vámi objednané krb, zboží je splatný při převzetí, pokud se nedohodne jinak!

Záruční doba krbové vložky, kamna, sporáky na pevná paliva.
Na celý sortiment námi nabízených krbů, krbových vložek a kamen na dřevo je záruční doba v délce kterou udává výrobce minimálně však dva roky. Při zapojený výrobku je platné připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 401 o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY:
1, Zatržením (kliknutím) políčka "Objednávka s povinností platby!" před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a také s textem ochrana osobních údajů, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a vyjadřuje k nim svůj souhlas.
2, Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce webů naší společnosti:
 www.sporakynadrevo.cz

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv GDPR k těmto údajů.

KRB-TECH s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak,aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Vše potrebné komunety nájdte tu ( DOKUMENTY )

IS e-shop je oznámen na ÚOOÚ pod číslem: 201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE

3, Orgán dozoru a dohledu
- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Společnost je podle zákona o obalech 529/2002 CFU zapsaná v Registru povinných osob pod registračním registračním číslem PO_0008865 a zároveň si plní všechny zákonem stanovené povinnosti vyplývající ze zákona o obalech.

Informujeme že námi dávány recyklovatelné obalové materiály jsou řádně označeny:

- V případě jejich předávání pokud je nevyužijete jako energeticky zhodnoceny palivo je třeba tyto obalové materiály poslat na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavova 197 kde budou bezplatně převzaty.

 

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

 Připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenskej republiky č. 401
o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

Nákupem to nekončí. I na Vašem názoru záleží!

recenzie na KRB-TECH sro v najnakup Overený predajca krbových vložiek a sporákov na drevo a krbových kachlí. overené recenzie KRB-TECH s.r.o.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Bližší informace a jak zabránit jejich používání naleznete na stránce ... Ochrana osobních údajů