Obchodní podmínky pro sporáky na tuhá paliva dřevo, krbové vložky a nákup krbových kamen na pelety od společnosti Krb-Tech.

Obchodní podmínky pro nákup krby, krbová kamna na pelety, sporáky na dřevo, teplovodní krby.

Obchodní podmínky pro nákup krby, krbová kamna, sporáky na dřevo, teplovodní krby.

Obchodní podmínky společnosti: KRB-TECH s.r.o., Hviezdoslavova 179, Nižná 02743, SK.
ICO: 44708220, IČDPH: SK2022798206

 

Obchodní podmínky našich internetových obchodů: www.sporakynadrevo.cz
Při objednávání přes internet uveďte prosím následující údaje:

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů nařízení GDPR - zákazníka informujeme také o tom, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom s Váma ako kientem mohli uzavřít smlouvu a pokud nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne údaju pak s Váma nemůžeme uzavřít smlouvu na dálku.

Zde najdete informační povinnost při poskytnutí osobních údajů zákazníkem / klientem podle čl. 13 Nařízení GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

Pokud jste spotřebitel - fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy na dálku - ne v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte prosím jméno a příjmení, adresu, Vaše telefonní číslo a e-mailový kontakt.
Pokud nakupujete jako podnikatel v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností je třeba uvést také obchodní jméno, IČ, DIČ, případně DIČ DPH pokud jste plátci DPH a sídlo, místo podnikání.

Cena dovozního pro krbové vložky, sporáky na tuhá paliva a krbová kamna.

- Vámi objednaný krb, kamna zboží na území CZ jsou splatné při převzetí objednaného zboží.
- Cena dovozního prodejcem podle dostupnosti výrobku je 1008 CZK cena je platná len v rámci celé ČR paušálně. Přes sobotu a neděli se zboží nedoručuje! Objednané zboží pri platbě vopred je splatné PŘED JEHO ODESLÁNÍM PŘEDEM A ZBOŽÍ JE ODESLANÉ až po připsání FINANCÍ NA NÁŠ ÚČET!

POZOR! - Převzetí - nepřevzetí - objednaného zboží zákazníkem.
Zákazník je povinen si při převzetí zkontrolovat dodané zboží zda není poškozený, a zda je celistvý. Pokud dodanou zásilku převezme bez výhrad a podepíše dodavateli předávací protokol je zákazník zodpovědný za všechny škody nebo necelistvosť zásilky sám.
Zákazník v případě zjištění poškození nebo necelistvosti po přebrání zásilky bez výhrad za škody už odpovídá sám. V případě vrácení zboží v zákonné době bude vůči němu vymáhána dlužná částka odpovídající poškození dodaného zboží případně ceny chybějících komponent.
Pokud zákazník nepřevezme nepoškozenou zásilku, kterou si objednal je povinen zaplatit dodavateli pokutu za náhradu škody 3000 CZK, která je vypočtena z nákladů dodavatele za dopravu. Pokuta za náhradu škody 3000 CZK bude dále zákazníkovi účtována fakturace. V případě nesplacení náhrady škody v době splatnosti bude pohledávka neprodleně postoupena advokátní kanceláři.

 

Vrácení zboží.
Poučení o uplatnění práv spotřebitele na odstoupení od smlouvy.
Podle § zákona 102/2014 CFU, zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možné vrátit bez udání důvodu nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Zboží je třeba vrátit na adresu provozu společnosti KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavova 197 kompletní, nepoškozené a po případném použitý vyčištěn tak aby se ve výrobku nenacházely žádné osady sazí a popelu! Přepravní náklady při vrácení zboží nese spotřebitel, jen v případě pokud výrobek plně odpovídá kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Zboží vráceno na způsob dobírky nepřijímáme. Cena za zboží bude zákazníkovi vrácena neprodleně po zkontrolování vráceného zboží.
Při uplatnění práv na odstoupení nás prosím informujte o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy pomocí dokumentu který jste obdrželi spolu s potvrzeným objednávky a to posláním na adresu: KRB-TECH sro, Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavova 197 nebo proskenována kopie dokladu o odstoupení emailem: krbtech@azet.sk
Spotřebitel nemá možnost vrátit zboží pokud se jedná o tyto výrobky vyráběny na jeho požadavek:
• krbová obestavbu - je výrobek který je vyráběn na rozměry konkrétní krbové vložky vybrané dle požadavků zákazníka co se týče rozměrů i provedení
• kachlový sporák - je sporák který je vyráběn přesně na požadavek klienta co se týče provedení i napojení do komína

Informace o krbech, sporácích na dřevo a kamnech.
Informace o námi nabízených krbech, výrobcích podáváme i naší emailovou stránkou "krbtech@azet.sk" nebo i telefonicky "+421902 818 424/ +421918 980 018" Vámi objednané krb, zboží je splatný při převzetí, pokud se nedohodne jinak!

Záruční doba krbové vložky, kamna, sporáky na pevná paliva.
Na celý sortiment námi nabízených krbů, krbových vložek a kamen na dřevo je záruční doba v délce kterou udává výrobce minimálně však dva roky. Při zapojený výrobku je platné připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky č. 401 o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY:
1, Zatržením (kliknutím) políčka "Objednávka s povinností platby!" před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a také s textem ochrana osobních údajů, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a vyjadřuje k nim svůj souhlas.
2, Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných nákupních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce webů naší společnosti:
 www.sporakynadrevo.cz

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění chybného stavu, zcela odstranění osobních údajů a dalších zákonných práv GDPR k těmto údajů.

KRB-TECH s.r.o. může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "Cookies" tak,aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace které se ukládají do koncového zařízení, které používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

COOKIES

Zásady ochrany osobních údajů

Vašeho soukromí si vážíme. Toto je informace o způsobu zpracování, právním základu, účelu a rozsahu informací, jež o našich zákaznících a návštěvnících našich stránek zpracováváme.

Správce osobních údajů: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220, Hviezdoslavova 179, Nižná 02743, SK.
Údaje na Vašem zařízení

Na Vašem zařízení ukládáme cookies. Obsah souborů cookies představuje způsob, jak identifikovat konkrétního návštevníka a poskytnout mu možnost průběžné interakce s webovou stránkou, zejména umožnění vytvoření uživatelského účtu, přihlášení, nákupu. Dále můžou být využity pro technickou optimalizaci provozu platformy webových stránek, bezpečnostní funkce a technický záznam volby preference zobrazení dle Vašeho zařízení technickým provozovatelem infrastruktury. Poskytovat základní funkčnost, pečovat o provozní bezpečnost a stabilitu je naším oprávněným zájmem.

Soubory cookies mužeme využít i k dalším účelům na základě Vašeho souhlasu. S ohledem na povahu a účel využití údajů rozlišujeme tyto základní druhy:

Funkční: Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd.
Analytické: Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Marketingové: Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.

Můžeme využít lokálního úložiska Vašeho prohlížeče. Toto činíme na základě Vašeho souhlasu.
Právo na přístup a jiná práva

Dle patřičných právních ustanovení máte právo:

na opravu chybných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů, jež o Vás zpracováváme, vyjma údajů, kde nám jejich zpracování ukládají jiné právní predpisy nebo právní zájem, právo požádat o přenos osobních údajů nebo omezit jejich zpracování.

Kontakt

V případě dotazů či jiných žádostí můžete kontaktovat správce údajů, resp. pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese krbtech@azet.sk. Dále se mužete obrátit na příslušnou instituci ochrany osobních údajů.

Vše potrebné komunety nájdte tu ( DOKUMENTY )

IS e-shop je oznámen na ÚOOÚ pod číslem: 201417378

Ochrana formulárov je zabezpečená pomocou aplikácie reCaptcha V2 a reCaptcha V3 od GOOGLE

3, Orgán dozoru a dohledu
- Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava

Orgán dozoru : Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie , Žilina 011 79, ul. Predmestská 71, P.O. BOX B-89

tel: 041/7632130, 041/7245868, fax: 041/7632139, email: za@soi.sk

 

Informácia spotrebiteľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov.

Společnost je podle zákona o obalech 529/2002 CFU zapsaná v Registru povinných osob pod registračním registračním číslem PO_0008865 a zároveň si plní všechny zákonem stanovené povinnosti vyplývající ze zákona o obalech.

Informujeme že námi dávány recyklovatelné obalové materiály jsou řádně označeny:

- V případě jejich předávání pokud je nevyužijete jako energeticky zhodnoceny palivo je třeba tyto obalové materiály poslat na adresu: KRB-TECH s.r.o., Nižná 02743, ul .: Hviezdoslavova 197 kde budou bezplatně převzaty.

 

názov obalového materiálu Písomný znak Číselný znak   

rec

        
Drevo FOR 50
Papier PAP 22

 Připojení spotřebiče se řídí vyhláškou Ministerstva vnitra Slovenskej republiky č. 401
o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně.
Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Vyplnit objednávku.