Polityka prywatności

Cenimy Twoją prywatność. Są to informacje o przetwarzaniu, podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzanych przez nas informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających naszą stronę.

Administratorem danych osobowych jest: KRB-TECH s.r.o., IČ 44708220 z siedzibą pod adresem Vojtaššákova 614, Tvrdošín 02744, Słowacja.


Dane na Twoim urządzeniu

Przechowujemy pliki cookie na Twoim urządzeniu. Zawartość plików cookies stanowi sposób identyfikacji konkretnego odwiedzającego i zapewnienie mu możliwości ciągłej interakcji z serwisem, w szczególności możliwość założenia konta użytkownika, logowania, zakupu. Ponadto mogą być wykorzystywane do technicznej optymalizacji działania platformy internetowej, funkcji bezpieczeństwa oraz technicznego zapisu wyboru preferencji wyświetlania zgodnie z Twoim sprzętem przez zarządcę infrastruktury technicznej. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie podstawowej funkcjonalności, dbanie o bezpieczeństwo i stabilność działania.

Za Twoją zgodą możemy również używać plików cookie do innych celów. Ze względu na charakter i cel wykorzystania danych wyróżniamy następujące podstawowe typy:

Funkcjonalność: dodatkowe funkcje, które poprawiają komfort przeglądania, przechowują niektóre preferencje bez posiadania konta użytkownika lub logowania, korzystania ze skryptów i/lub zasobów stron trzecich, widżetów itp.
Analityka: Korzystanie z narzędzi analitycznych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych gości i sposób, w jaki korzystają z naszej witryny. Możemy używać narzędzi własnych lub stron trzecich do śledzenia lub rejestrowania przeglądania naszej strony internetowej, analizowania narzędzi lub komponentów, z którymi wchodziłeś w interakcję lub z nich korzystałeś, w celu rejestrowania zdarzeń konwersji i tym podobnych.
Marketing: Możemy używać plików cookie i narzędzi stron trzecich w celu ulepszania produktów i / lub usług naszych lub naszych partnerów oraz ich przydatności dla Ciebie w oparciu o produkty lub strony, które odwiedziłeś w tej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych.

Możemy korzystać z lokalnej pamięci Twojej przeglądarki. Robimy to za Twoją zgodą.
Prawo dostępu i inne prawa

Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa masz prawo do:

  • poprawienia błędnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, z wyjątkiem danych, których przetwarzanie narzucają nam inne przepisy prawa lub interes prawny,
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt

W przypadku pytań lub innych próśb możesz skontaktować się z administratorem danych ew. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem krbtech@azet.sk.

Możesz również skontaktować się z odpowiednią instytucją ochrony danych.

Zaktualizowano: 01.01.2022

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zaloguj się